Από κινητό WIND: 13800 (Με χρέωση 0,25€/ κλήση με ΦΠΑ)

Από σταθερό WIND: 13800 (Με χρέωση 0,26€/κλήση με ΦΠΑ και τέλη)

Από άλλο πάροχο: 13800 (Με χρέωση - Η χρέωση για κλήση από άλλο πάροχο ορίζεται με βάση τον τιμοκατάλογο του εκάστοτε παρόχου)

Από το Εξωτερικό: +30 6935613800 (Με χρέωση)