Από καρτοκινητό FREE2GO/Q: 13800 (Με χρέωση 0,25€/ κλήση με ΦΠΑ)

Από άλλο πάροχο: 13800 (Με χρέωση - Η χρέωση για κλήση από άλλο πάροχο ορίζεται με βάση τον τιμοκατάλογο του εκάστοτε παρόχου)

Από το Εξωτερικό: +30 6935613800 (Με χρέωση)