Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
loader

Όροι και Προϋποθέσεις

Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις του Προγράμματος «Το ΚΟΝΕ»

Η καρτοκινητή Q (εφεξής «Q») της NOVA TELECOMMUNICATIONS & MEDIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. (εφεξής η Εταιρεία) παρουσιάζει το Πρόγραμμα Επιβράβευσης και Σύστασης «ΤΟ ΚΟΝΕ» (εφεξής το «Πρόγραμμα»). Ένα πρόγραμμα ανταμοιβών των συνδρομητών της Q, μέσω του οποίου συστήνετε τα προγράμματα και τη φίρμα Q στους φίλους σας και κερδίζετε τόσο εσείς, όσο και οι φίλοι σας προνόμια και δώρα.

Οι ειδικοί όροι χρήσης που ακολουθούν ισχύουν συμπληρωματικά με τους γενικούς Όρους Χρήσης της ιστοσελίδας με την ονομασία «my Q», τους οποίους μπορείτε να επισκεφτείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο www.myq.gr/gr/oroi-hrisis


Περιγραφή Προγράμματος

Για κάθε νέο φίλο (Προσκεκλημένο) που θα συστήνετε στη Q μέσω του Προγράμματος , ο οποίος θα γίνει ενεργός συνδρομητής της Q, εσείς θα κερδίσετε την επιβράβευση με τη μορφή δεδομένων ίντερνετ 12GB ανά φίλο. Ο φίλος σας θα απολαμβάνει όλα τα προνόμια που έχετε και εσείς. Όσο περισσότερους φίλους προσκαλείτε, τόσα περισσότερα δώρα έχουμε για εσάς.

Διευκρινίζεται ότι μόνο υφιστάμενοι και ενεργοί συνδρομητές της Q μπορούν να προτείνουν τους φίλους τους. Το Πρόγραμμα είναι διαθέσιμο για όλους τους νομίμως διαμένοντες στην Ελλάδα ηλικίας 18 και άνω.


Ποιές προϋποθέσεις θα πρέπει να πληρούν οι συνδρομητές Q για να προσκαλέσουν τους φίλους τους

• Να είναι ενεργοί πελάτες της Q στα συστήματα της Εταιρείας πάνω από 30 ημέρες

• Να έχουν κάνει ανανέωση χρόνου ομιλίας αξίας 13€ τις τελευταίες 30 ημέρες

• Να είναι ενεργοί χρήστες με υπόλοιπο πάνω από 0,01€


Ποιές προϋποθέσεις θα πρέπει να πληρούν οι Προσκεκλημένοι για να επωφεληθούν των δώρων του Προγράμματος

• Να είναι ενεργοί πελάτες της Q στα συστήματα της Εταιρείας κατά μέγιστο 15 ημέρες

• Να έχουν κάνει ανανέωση 13€

• Να είναι ενεργοί χρήστες με υπόλοιπο πάνω από 0,01€


Στη περίπτωση κατά την οποία ο όρος ελάχιστης περιόδου παραμονής δεν ικανοποιηθεί, το ποσό επιβράβευσης/σύστασης καταργείται χωρίς να προηγηθεί προειδοποίηση. Σε περίπτωση που ο φίλος που έχετε συστήσει, ακυρώσει για οποιονδήποτε λόγο την αίτησή του ή απορριφθεί η αίτηση του από την Εταιρεία, τότε επίσης δεν θα λάβετε την επιβράβευση σας.

Τα στοιχεία που θα σας ζητηθούν για την εγγραφή σας ως Προσκεκλημένου χρήστη του συγκεκριμένου Προγράμματος είναι τα ακόλουθα: όνομα, επώνυμο, και email.


Τρόπος συμμετοχής

Η χρήση του ΚΟΝΕ γίνεται μέσα από το περιβάλλον διαχείρισης εγγεγραμμένων χρηστών στην ιστοσελίδα myQ ή μέσα από το myQ app. Πρέπει να είστε εγγεγραμμένος χρήστης myQ ώστε να ξεκινήσετε να επικοινωνείτε με τους ενδιαφερόμενους φίλους σας που θεωρείτε ότι επιθυμούν να γίνουν συνδρομητές Q και να λάβουν δώρα, υπό τους όρους και προϋποθέσεις του Προγράμματος.

Ο Προσκαλών μοιράζεται το link σύστασης όπως αυτός παρέχεται από τον ιστοχώρο της https://www.myq.gr και μέσω του myQ app.

Το πρόσωπο που λαμβάνει το link (Προσκεκλημένος) κάνει κλικ και ολοκληρώνει όλα τα βήματα εγγραφής του ως νέος συνδρομητής Q. Μόλις η γραμμή του ενεργοποιηθεί και ο ίδιος πραγματοποιήσει ανανέωση χρόνου ομιλίας αξίας 13€ και άνω, αυτόματα τα 12GB θα αποδοθούν στον Προσκαλών και στον Προσκεκλημένο.

Κάθε Προσκεκλημένος μπορεί να χρησιμοποιήσει μόνο μία φορά το link σύστασης, ακόμα κι αν ο Προσκεκλημένος έλαβε ή είχε πρόσβαση σε ξεχωριστά link σύστασης από διαφορετικούς Προσκαλούντες.


Σημειώσεις:

- Δεν υπάρχει όριο στον αριθμό προσκλήσεων που μπορεί να στείλει ο υφιστάμενος συνδρομητής (Προσκαλών) για να προσκαλέσει άλλους στο Πρόγραμμα.

- Τα link σύστασης πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για προσωπικούς και μη εμπορικούς σκοπούς και να κοινοποιούνται μόνο με κοντινούς και γνωστούς ανθρώπους που θα εκτιμήσουν την παραλαβή αυτών των προσκλήσεων. Οι σύνδεσμοι παραπομπής δεν πρέπει να δημοσιεύονται ή να διανέμονται όταν δεν υπάρχει εύλογη πεποίθηση σε εσάς ότι όλοι ή οι περισσότεροι παραλήπτες είναι προσωπικοί σας φίλοι (όπως ιστότοποι κουπονιών, Reddit ή Wikipedia). Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω, τα link σύστασης θα καταργούνται.

- Τα δώρα δεν έχουν περιορισμό στον αριθμό απόδοσης. Ενδεικτικά εάν ο Προσκαλών προσκαλέσει επιτυχώς 20 φίλους στο Πρόγραμμα οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια, τότε και ο Προσκαλών θα λαμβάνει κάθε φορά από 12GB και οι Προσκεκλημένοι θα λάβουν από 12GB ο καθένας.


Επιβράβευση

1. Ο Προσκαλών και ο Προσκεκλημένος, ενημερώνονται για το δώρο των 12GB με email και με SMS.

2. Ο Προσκαλών δεν δικαιούται να χρησιμοποιήσει το link Σύστασης για σκοπούς προωθήσεων με χρηματικό αντίτιμο και για εξυπηρέτηση ατομικών του συμφερόντων και σε κάθε περίπτωση διαφορετικών από του παρόντος Προγράμματος.

3. Ο Προσκαλών και ο Προσκεκλημένος πρέπει πάντα να είναι διαφορετικά πρόσωπα.

4. Η επιβράβευση δεν ισχύει αν συστήσετε κάποιον φίλο σας που είναι ήδη συνδρομητής της Q.

5. Οι νέοι συνδρομητές θα πρέπει να ενεργοποιήσουν κάρτα SIM, προτού λάβουν οποιαδήποτε δώρο.

6. Τα 12GB αποδίδονται στον Q αριθμό τηλεφώνου των συνδρομητών εφόσον και ο Προσκαλών αλλά και ο Προσκεκλημένος είναι κατά το χρόνο αυτό ενεργοί συνδρομητές Q.

7. Τα 12GB ισχύουν για 12 μήνες υπό τον όρο ότι οι χρήστες έχουν διαθέσιμο υπόλοιπο 0,01€ καθ’ όλο αυτό το διάστημα.

8. Τα 12GB ισχύουν μόνο για χρήση εντός Ελλάδας καθώς αποτελούν ειδική προσφορά bonus.


Σημειώσεις:

Το παρόν Πρόγραμμα της Q («ΤΟ ΚΟΝΕ) διεξάγεται από τη NOVA TELECOMMUNICATIONS & MEDIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. η οποία εδρεύει στην Αθήνα επί της Λεωφόρου Αθηνών 106, Τ.Κ. 104 42 (η «Εταιρεία»)

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να τερματίσει ή να αλλάξει το Πρόγραμμα και τους όρους αυτού, οποτεδήποτε, ή να ακυρώσει τους χρήστες αυτού σε περίπτωση έστω και υπόνοιας παράνομων συναλλαγών ή άλλης μη νόμιμης δραστηριότητας.

Η Εταιρεία διατηρεί οποτεδήποτε το δικαίωμα επαλήθευσης/εξακρίβωσης της ταυτότητας των χρηστών.

Σε περίπτωση διαπίστωσης οποτεδήποτε και μονομερώς από την Εταιρεία μη νόμιμης ή/και απατηλής δραστηριότητας που επηρεάζει την εύρυθμη λειτουργία του Προγράμματος, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει ή να αναστείλει το Πρόγραμμα και να κηρύξει άκυρη τη συμμετοχή οποιουδήποτε χρήστη.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει, να ακυρώσει ή να τροποποιήσει το Πρόγραμμα και/ή να επανεξετάσει και να αναθεωρήσει τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, και οι χρήστες θα θεωρείται ότι έχουν συμφωνήσει σε οποιουσδήποτε σχετικούς νέους ή τροποποιηθέντες όρους εφόσον εξακολουθούν να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα μετά την αναθεώρηση των εν λόγω όρων και προϋποθέσεων.

Το παρόν Πρόγραμμα επ΄ουδενί δεν δύναται να θεωρηθεί ότι δημιουργεί οποιαδήποτε σχέση σύστασης πελατείας, εντολής, αντιπροσώπευσης, ή άλλης με παρεμφερές αντικείμενο μεταξύ της Εταιρείας και των χρηστών του Προγράμματος ενώ ρητά αποκλείεται η καταβολή οποιουδήποτε ανταλλάγματος προς οιονδήποτε.


Προσωπικά Δεδομένα

Η Εταιρεία συμμορφώνεται πλήρως με όλες τις απαιτήσεις του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων.

Για τους υφιστάμενους πελάτες Q, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα, δεν χρειάζεται η καταχώρηση των προσωπικών τους δεδομένων τα οποία είναι ήδη γνωστά στην Εταιρεία από την εγγραφή τους στην ιστοσελίδα myQ ή το myQ app, καθώς και τη συμβατική σχέση που διατηρούν με την Εταιρεία για την παροχή υπηρεσιών καρτοκινητής. Στο πλαίσιο συμμετοχής τους στο Πρόγραμμα η Εταιρεία θα επεξεργαστεί τα ήδη γνωστά σε αυτήν προσωπικά τους δεδομένα προκειμένου να τους αποδώσει την επιβράβευση που δικαιούνται. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://nova.gr/eksipiretisi-pelatwn/asfaleia/politikh-prostasias-proswpikwn-dedomenwn

Από την άλλη, τα προσωπικά δεδομένα των Προσκεκλημένων χρηστών θα τύχουν επεξεργασίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, την οποία μπορείτε να επισκεφτείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://nova.gr/eksipiretisi-pelatwn/asfaleia/politikh-prostasias-proswpikwn-dedomenwn , η οποία και διέπει την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των υφιστάμενων και υποψήφιων συνδρομητών NOVA και Q. Πρόσθετο σκοπό επεξεργασίας στο πλαίσιο του Προγράμματος αποτελεί η απόδοση της επιβράβευσης στον Προσκεκλημένο.

Κατά την εγγραφή σας ως Προσκεκλημμένος χρήστης στο Πρόγραμμα ΤΟ ΚΟΝΕ, θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε τα ακόλουθα στοιχεία:

• Όνομα, επώνυμο, και Διεύθυνση email και ΙP (cookies tracked)

Τέλος, σας υπενθυμίζουμε ότι ανά πάσα στιγμή, μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα, επικοινωνώντας το αίτημά σας μέσω της παρακάτω φόρμας: https://nova.gr/eksipiretisi-pelatwn/xrhsima/diaxeirish-epikoinwnias


COOKIES


Η λειτουργία του Προγράμματος υπόκειται στη χρήση ηλεκτρονικών μπισκότων (cookies). Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως επισκεφθείτε τις σχετικές ιστοσελίδες μας σχετικά με την από μέρους μας χρήση ηλεκτρονικών μπισκότων https://www.myq.gr/gr/politiki-cookies

Created with Sketch.